Vizuální metoda

VT - Vizuální metoda

Obecně

Vizuální metoda slouží ke zjišťování zjevných vad na povrchu kontrolovaného výrobku. Tuto metodu lze dělit na zkoušku přímou – vizuální kontrola všech přístupných povrchů materiálu a výrobku, a zkoušku nepřímou – kontrola nepřístupných povrchů v uzavřených prostorách, vývrtech apod. za pomocí především endoskopů.

 

Princip metody

Vizuální zkoušení představuje zjišťování a vyhodnocování povrchových vad lidským okem. Kontrolu lze provádět pouze okem bez použití pomůcek, nebo za pomoci jednoduchých pomůcek – lupa, zrcátko, různé měrky, popřípadě endoskopy, fotokamery, videokamery apod. Zkoušený povrch musí být vždy dostatečně osvětlen denním či umělým světlem.