Společnost DEFEKTA NDT s.r.o. poskytuje ve své akreditované Materiálové zkušebně komplexní služby v oblasti materiálového zkoušení (Material Testing). Zkušebna disponuje vlastní vzorkovnou, která zajišťuje výrobu zkušebních vzorků dle požadavků zkušebních norem a předpisů.