Mechanické zkoušky

Mechanické zkoušky posuzují chování materiálu při jeho zatížení vnějšími silami.

Posuzované vlastnosti:

  • pevnost – odolnost materiálu proti porušení soudržnosti při zatížení – zkoušky tahem,
  • houževnatost – odolnost materiálu proti porušení při jeho deformování – zkoušky rázem v ohybu,
  • tvárnost – schopnost materiálu měnit tvar – zkoušky ohybem,
  • tvrdost – odolnost materiálu proti deformaci povrchových vrstev.

Zkoušky mechanických vlastností jsou podle průběhu zkušebního zatížení:

  • statické, při kterých se zatížení zvětšuje pozvolně,
  • dynamické, při kterých zatížení působí náhle nebo proměnlivě.

Zkoušky jsou prováděny za teplot podle požadavků zkušebních norem nebo zákazníků. Zkoušky jsou prováděny na základním materiálu nebo svarovém spoji.