Chemické zkoušky

Spektrální analýza kovů je přesné určení chemického složení materiálu, případně určení druhu materiálu podle stanoveného chemického složení (shoda kovových materiálů).

 

Chemická laboratoř používá metodu jiskrové optické emisní spektrometrie založenou na principu proměření spektra vlnových délek a velikosti intenzit na vlnových délkách charakteristických pro měřené prvky obsažené ve vzorku. Určovaný prvek se excituje jiskřením mezi elektrodou přístroje a vzorkem samotným. Vyhodnocením intenzit je provedena analýza.