Nedestruktivní zkoušky

Jedná se o testování materiálů, celých výrobků či konstrukčních celků tak, aby nedošlo k jejich poškození.

 

Mezi základní metody nedestruktivního testování patří:

  • RT (Radiographic Testing) – radiografické zkoušení,
  • UT (Ultrasonic Testing) – ultrazvuková metoda,
  • MT (Magnetic Particle Testing) – magnetická metoda,
  • PT (Liquid Penetrant Testing) – kapilární zkoušení,
  • VT (Visual Testing) – vizuální kontrola.