Metalografické zkoušky

Metalografie je nauka o vnitřní stavbě kovů a jejich slitin.

V metalografické laboratoři hodnotíme:  

  • makrostrukturu – zvětšení do cca 50x,
  • vady ve svarových spojích – klasifikace, popis,
  • mikrostrukturu – zvětšení 50x až 1000x,
  • velikost zrna,
  • nekovové vměstky.

Postup přípravy vzorků:

  • odběr vzorků,
  • broušení,
  • leštění,
  • leptání – elektrolytické, chemické,
  • hodnocení.