Zkoušení výřivými proudy

ET - Zkoušení výřivými proudy

Obecně

Metoda vířivých proudů se používá především pro zjišťování povrchových vad u elektricky vodivých materiálů. Do určité hloubky lze kontrolovat i vady podpovrchové.

 

Princip metody

Metoda je založena na působení střídavého magnetického pole na zkoušený výrobek. Pomocí cívky je pak ve výrobku vyvoláváno střídavé napětí. Kovový kontrolovaný výrobek představuje uzavřený proudovodič, ve kterém vznikají tzv. vířivé proudy.