NDT - Nedestruktivní testování

Společnost DEFEKTA NDT s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti nedestruktivního testování (NDT – nondestructive testing). Jedná se o testování materiálů, celých výrobků či konstrukčních celků tak, aby nedošlo k jejich poškození.

Provádění NDT kontrol se věnujeme již více než 25 let. Ačkoli je většina kontrol prováděna v terénu přímo u zákazníka, máme i dvě kamenné zkušebny, a to v Praze a v Hradci Králové. Disponujeme nejen kvalitním vybavením přímo ve zkušebnách s prozařovnou až na 400KV, ale i čtyřmi mobilními laboratořemi, které nám umožňují provádění kontrol kdekoli po ČR a včetně vyhodnocení přímo na místě kontroly. Jedna ze zkušeben je také vybavena rentgenoskopickou kabinou s možností digitalizace záznamu pro okamžité rozeznání vady včetně 7-osého robotického polohovače.

Jelikož se kontrolované oblasti mnohdy nacházejí v obtížně přístupných místech ve výškách nebo nad volnou hloubkou, jsme schopni provádět i NDT kontrolu za pomocí lanových technik dle předpisu 362/2005 Sb. bez instalace lešení nebo přítomnosti jeřábu.

Jako zdroje záření používáme RTG do 400KV a izotopy Se75, Ir192, Co60.

Provádíme veškeré NDT metody včetně tzv. pokročilých metod a dalších souvisejících měření.

Provádění kontrol je kvalifikováno dle EN ISO 9712 nebo dle amerického systému SNT-TC-1A potřebného pro ASME, AWS, ASTN, MIL kódy a standardy.

Dokumentaci a postupy zpracováváme i v jazykových mutacích dle požadavků zákazníka.

Našim zákazníkům poskytujeme komplexní podporu při inspekcích a auditech, a to kvalifikovanými odborníky level 3 dle EN ISO 9712 nebo SNT-TC-1A. Vypracováváme instrukce a postupy nedestruktivního zkoušení, provádíme inspekční a dozorovou činnost, přejímky u koncových zákazníků, zpracováváme návrhy na řešení kontrol kvality a systému řízení jakosti.

Jsme oprávněni instruovat a školit pracovníky pro NDT kontroly dle amerického systému SNT-TC-1A.