Kapilární metoda

PT - Kapilární metoda

Obecně

Kapilární zkoušení se používá především pro zjišťování povrchových vad materiálu. Tyto vady musí být spojené s kontrolovaným povrchem výrobku, aby penetrant mohl proniknout do jejich prostor. Použití PT metody se neomezuje pouze na kovové materiály, ale lze jí kontrolovat i plasty, glazovaná keramika, sklo a další materiál, jehož povrch není pórovitý a jehož povrch se nijak nanesením penetrantu nenaruší.

 

Princip metody

Kapilární metoda využívá charakteristické vlastnosti fázových rozhraní a kapilárních vlastností kapalin. Princip metody spočívá ve vzlínavosti a smáčivosti jednotlivých kapalin – penetrantů, jejich barevnosti a fluorescence. Na povrch zkoušeného materiálu je nanesena kapalina – penetrant, která vniká do všech vad povrchu. Po následném odstranění přebytku penetrantu z povrchu dochází ke vzlínání penetrantu zbylého v povrchových vadách. Za pomoci vývojky nanesené na zkoušený povrch pak vytvoří barevnou indikaci vady.