Spektrometrická metoda

PMI - Spektrometrická analýza

Obecně

Hlavním důvodem spektrální analýzy kovů je přesné zjištění chemického složení materiálu nebo shodu kovových materiálů použitých v konstrukcích.

 

Princip metody

Metoda spektrální analýzy pracuje na principu rentgenového záření, které zjišťuje obsah prvku kovů ve zkoušeném materiálu na základě analýzy odražených paprsků. Pomocí této analýzy lze zjistit chemický obsah kovů. Měření probíhá ručními spektrometry, výsledek je okamžitě k nahlédnutí.