testování materiálů, výrobků a konstrukčních celků bez jejich poškození

 

NONDESTRUCTIVE TESTING

mechanické a metalografické zkoušky

 

MATERIAL TESTING

Tel. : +420 602 209 096
E-mail : defekta@defekta.cz