Provádíme veškeré NDT metody včetně tzv. pokročilých metod a dalších souvisejících měření.
Princip a použití jednotlivých metod naleznete po prokliknutí u konkrétní metody.

NDT - ZÁKLADNÍ METODY

NDT - DOPLŇKOVÉ METODY

NDT - DALŠÍ KONTROLY A SOUVISEJÍCÍ MĚŘENÍ

NDT - ODBORNÁ ČINNOST

  • Zajištění přejímek u zákazníků
  • Inspekční a dozorová činnost
  • Vypracování instrukcí a postupů zkoušení
  • Technická podpora při auditech
  • Technické konzultace
  • Školení pracovníků pro NDT kontroly dle systému SNT-TC-1A.