MZ Certifikace

Systém managementu kvality

  • V budoucnu – akreditace ČIA o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 – Osvědčení o akreditaci + příloha v pdf (ČJ, Aj)