Jedná se o testování materiálů, celých výrobků či konstrukčních celků tak, aby nedošlo k jejich poškození.
Non Destruktive Testing

Testování materiálů s vlastní vzorkovnou s výstupy dle norem a předpisů.
Material Testing

Tel. : +420 602 209 096
E-mail : defekta@defekta.cz