MZ Služby

Společnost DEFEKTA NDT s.r.o. poskytuje ve své akreditované Materiálové zkušebně komplexní služby v oblasti materiálového zkoušení (Material Testing). Zkušebna disponuje vlastní vzorkovnou, která zajišťuje výrobu zkušebních vzorků dle požadavků zkušebních norem a předpisů.

Mechanické zkoušky

Metalografické zkoušky

Zkušební zařízení

Trhací stroj Instron, LabTech, Schopper, ZD 100, rázové kladivo Instron, tvrdoměr Wilson VH 3300, UH 250

Zkušební zařízení

Mikroskop Neophot 21, Meiij IM 7000, makroskop Optem 100, FERITSCOPE MP30

Chemické zkoušky

Korozní zkoušky

Zkušební zařízení

Spektrometr Magellan, Belec, XRF analyzátor