MZ Certifikace

Systém managementu kvality

  • Akreditace ČIA o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 – Osvědčení o akreditaci + příloha v pdf (ČJ, Aj). Podána žádost o převod na novou společnost